Ibilbide berdeak

Arabako Ibilbide Berdeen Bideak gure udalerri eta eskualdeetako natura ondarea, paisaia eta biodibertsitatea ezagutzeko tresna bikaina eskaintzen die ibiltzea eta bizikletaz ibiltzea aisia eta turismoa dela uste duten horiei.

Sare hori egun mendi ibiliak egiteko eta bizikletaz ibiltzeko berreskuratu eta gaitu diren bideek, 978 kilometrok, osatzen dute. Kilometro horiei, gainera, epe ertainean beste 200 kilometro gehiago gehituko zaizkie. Arabako natura eta landa inguruarekin harreman zuzena, baita paisaiaren eta natura eta kultura balioen aberastasunaz disfrutatzea ere, eskaintzen duten seinaleztatutako ibilbideak dira.

+ Info:
www.araba.eus